Aktualności

Zebranie Przedstawicieli OSM Koło: absolutorium dla Zarządu i przejęcie OSM w Ostrowie Wielkopolskim

Dnia 29 czerwca 2019 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli OSM w Kole, które niemal jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Spółdzielni oraz podjęło uchwałę w sprawie w sprawie przejęcia OSM w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to już kolejna ze spółdzielni w naszym kraju, którą przejmuje kolska Mleczarnia. Prezes Czesław Cieślak poinformował też o planach rozbudowy Proszkowni Mleka. Gośćmi Zebrania byli: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Starosta Kolski Robert Kropidłowski.

Zebranie Przedstawicieli OSM w Kole otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej kolskiej Mleczarni Edmund Junkiert. Delegaci sprawnie wybrali prezydium zebrania, w skład którego weszli: przewodniczącym został Aleksander Miszkieło, sekretarzem – Krzysztof Michalak, asesorami – Jarosław Kołodziejczak i Jarosław Cieśliński. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Henryk Olejniczak, Marian Adamski, Paweł Jesionowski, Zofia Latusek, Jerzy Krzykała. Komisję wnioskową utworzyli: Marcin Piguła, Andrzej Zalewski oraz Zdzisław Kurkiewicz.

Następnie głos zabrał Czesław Cieślak, prezes OSM Koło, który przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu. Podkreślił on rolę Zebrania Przedstawicieli w spółdzielni, stwierdzając, że jest najwyższą władzą w OSM Koło i przeszedł do spraw finansowych.

Jak zaznaczył, sytuacja w ubiegłym roku przyczyniła się do wypracowania przez OSM Koło zysku w wysokości 5 mln zł netto. Spółdzielnia w minionym roku pozyskała 200 nowych dostawców, choć niemal taka sama liczba dostawców zrezygnowała z produkcji mleka. Kolska spółdzielnia w minionym roku skupiła 314 mln l mleka (dynamika 115%).

Wysoki skup mleka spowodował większy przerób, na szczęście udało się oddać do użytku nowe linie produkcyjne do produkcji serka wiejskiego, masła, napojów fermentowanych i śmietan.

Choć proszkownia pracuje na pełnych obrotach, to nie jesteśmy w stanie przerobić skupionego mleka – mówił prezes Cieślak.

Zdaniem Czesława Cieślaka, błędy popełnione przez Unię Europejską sprawiły, że ceny mleka w proszku znajdowały się na historycznie niskim poziomie, a to miało ogromny wpływ na sytuację spółdzielni.

OSM Koło planuje rozbudowę proszkowni. Planowanie rozwoju wymaga zabezpieczenia bazy surowcowej. Do tej pory dynamika w skupie wynosiła ponad 8%, a dzienny skup przekroczył 1 mln l mleka – wyliczał prezes OSM Koło.

Spółdzielnia planuje przeprowadzenie głębokich zmian w skupie mleka. Chodzi o to, aby trafiało ono bezpośrednio do Koła lub Konina. Koło przyłącza także spółdzielnię z Ostrowa Wielkopolskiego, tworząc w południowej Wielkopolsce bazę skupu ponad 300 tys. l mleka dziennie.

Już teraz z terenu tego powiatu skupujemy ponad 1 mln l mleka miesięcznie, nasze samochody mijają się na trasach – mówił Cieślak.

Prezes OSM Koło wspomniał także o rozmowach z trzema firmami, w sprawie budowy nowej proszkowni. Zyski z ubiegłego roku zostaną przeznaczone m.in. na powiększenie funduszu hodowlanego, zwiększona będzie także oferta środków produkcji.

Dziś będziemy podejmować uchwały mające wpływ na przyszłość naszej firmy. Wierzę, że podobnie jak przez minione 28 lat mojej pracy na stanowisku prezesa zarządu, także tym razem dojdziemy do porozumienia i przyjmiemy uchwały, pozwalające na zrealizowanie tych ambitnych celów – zakończył swoje wystąpienie Czesław Cieślak.

Edmund Junkiert, przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając sprawozdanie z działalności rady, zaznaczył, że miniony rok był dobry dla branży mleczarskiej ze względu na wysokie ceny masła. Wybrana w 2018 r. rada, licząca 22 członków, zbierała się dziesięć razy. Uchwały dotyczące inwestycji i połączenia z OSM Konin, zakupu nieruchomości, czy rozbudowy zakładu miejskiego w Kole poprzedzone były szczegółowymi analizami. Podkreślił, że skup mleka w spółdzielni w 2018 r. wzrósł o 42 mln l. Spółdzielnia liczy obecnie 2897 członków, a fundusz udziałowy wzrósł z 53 mln zł do 59 mln zł. W ubiegłym roku pożyczki z funduszu hodowlanego otrzymało 171 dostawców na sumę 4,8 mln zł.

W ocenie rady nadzorczej, zarządzanie spółdzielnią idzie w dobrym kierunku. Nie możemy pozwolić na osłabienie kondycji spółdzielni. Za codzienny trud produkcji mleka oraz jego przetwarzania wszystkim dostawcom i pracownikom dziękuję – zakończył swoje wystąpienie Edmund Junkiert.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski, zabierając podczas zebrania głos, życzył realizacji wszystkich planów inwestycyjnych.

Deklarujemy wsparcie, bo jesteście najważniejszym podmiotem gospodarczym w naszym powiecie – mówił starosta – Z roztropnością i odpowiedzialnością będziemy wspierali Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole.

Delegatów najbardziej interesowała sprawa połączenia ze spółdzielnią z Ostrowa Wielkopolskiego.

Wobec tych wystąpień głos zabrała Daria Wojtczak, prezes OSM Ostrów Wielkopolski. Mówiła, że cena skupu w 2018 r. wyniosła 1,18 zł/l.

Nie produkujemy mleka w proszku, produkujemy twarogi – mówiła prezes Wojtczak
Sprzedajemy mleko przerzutowe i różnie z tym bywa. Na naszym Zebraniu Przedstawicieli delegaci niemal jednogłośnie podjęli decyzję o połączeniu z OSM Koło, tylko jedna osoba była przeciw.

Możecie być dumni z tego, że macie taką mleczarnię i takiego prezesa, skoro 22 na 23 delegatów zagłosowało za połączeniem z Kołem. Przejmując Ostrów zyskujecie nieruchomości, niezadłużoną mleczarnią i 113 dostawców, a dostawcy, którzy odeszli z Ostrowa, przeszli do Koła – wyliczał Przemysław Wilgocki, rzewodniczący Rady Nadzorczej OSM Ostrów Wielkopolski.

Chce się słuchać takich słów, jakie padły pod adresem OSM Koło ze strony przedstawicieli spółdzielni z Ostrowa – powiedział Leszek Galemba, poseł PiS z Koła, goszczący na Zebraniu Przedstawicieli – Cieszę się, że jestem na waszym zebraniu, zapewniam, że jestem waszym przedstawicielem w parlamencie.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, zabierając głos podczas zebrania, wskazał, że ubiegły rok zakończył się lepiej, niż można się było spodziewać.

Odnosząc się do problemów, które zaprzątają uwagę delegatów na Zebraniu Przedstawicieli, bardzo wysoko ocenił głosy, które są wyrazem troski o spółdzielnię.

Sektor spółdzielczy nie pozostawia dostawców samych – mówił Broś. – Nie dziwcie się, że Ostrów chce dołączyć do kogoś silniejszego. Dzięki temu powiększacie skup i teren, z którego skupowane jest mleko. Pewnie wygodniej byłoby skupić się na sobie, ale trzeba się rozwijać.

Prezes Czesław Cieślak, odnosząc się do głosów dotyczących połączenia z OSM Ostrów Wielkopolski, zwrócił uwagę, że gdy przyszedł do spółdzielni jako przewodniczący rady nadzorczej, spółdzielnia przerabiała ok. 60 mln l mleka rocznie. W ubiegłym roku skup wyniósł 314 mln l. Zwiększenie skupu udało się m.in. dzięki przejęciom innych mleczarni.

Dzień po przejęciu Ostrzeszowa zaczęliśmy płacić o 20 gr/l więcej – wyliczał prezes Cieślak. – Gdy przejmowaliśmy Kępno, także byli delegaci przeciwni temu posunięciu. Dziś Ryszard Lisowski, delegat z Kępna, jest przeciwny przejęciu Ostrowa. Ale to dobrze, bo potrzebna jest nam rzeczowa dyskusja. Mleczarnia w Ostrowie zwróciła się do nas, bo chce pozostać spółdzielnią. Możliwości przetwórcze zmuszają ją do sprzedaży dużej ilości mleka przerzutowego, które w ubiegłym roku było bardzo tanie.

Prezes Cieślak podkreślił, że żadna inwestycja nie wpływa na kalkulację ceny skupu.

Inwestuje się albo z własnych środków, albo z kredytu – wyjaśniał Czesław Cieślak.

Dr Jan Dworniak, biegły rewident, przedstawiając sytuację spółdzielni w Ostrowie wskazał, że to zarząd tamtejszej spółdzielni doszedł do wniosku, że w obecnej sytuacji samodzielne funkcjonowanie jest bardzo trudne.

Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że żadna spółdzielnia nie funkcjonuje w próżni – mówił Dworniak – Na tym rynku jest spora konkurencja.

Odnosząc się do sytuacji finansowej OSM Koło zauważył, że zyski pozostałych spółdzielni mleczarskich z Wielkopolski nie były wysokie, a cena skupu niższa niż w Kole. Kolska spółdzielnia ma doskonałą płynność finansową, a notowane od lat zyski dały jej wiatr w żagle. Dzięki temu może się ona rozwijać i inwestować.

Obecna sytuacja spółdzielni jest bardzo dobra, to jedna z najlepszych spółdzielni w Polsce – zakończył swoje wystąpienie.

Po tych wystąpieniach delegaci przystąpili do głosowania uchwał: o zatwierdzeniu sprawozdania oraz kierunkach rozwoju spółdzielni; zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Następnie delegaci w tajnym głosowaniu zdecydowali o udzieleniu absolutorium zarządowi spółdzielni. Komisja skrutacyjna wydała 44 karty do głosowania. Czesław Cieślak otrzymał 43 głosy, na wiceprezesa Tadeusza Malczyka oddano 41 głosów.

Na tym jednak zebranie przedstawicieli nie zakończyło się. Delegaci przegłosowali jeszcze dwie uchwały. Pierwsza zatwierdziła przełożenie połączenia z OSM Konin z sierpnia na koniec grudnia 2019 r. Kolejna uchwała dotyczyła połączenia z OSM Ostrów Wielkopolski. Delegaci zatwierdzili przesunięcie terminu połączenia z OSM Konin. Zdecydowali także, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole przejmie OSM w Ostrowie Wielkopolskim.

Zdzisław Kurkiewicz na zakończenie walnego przedstawił protokół komisji wnioskowej: dokonać dokładnej analizy zysków i strat łączenia z innymi spółdzielniami, kolejne łączenia nie powinny mieć wpływu na cenę mleka płaconą dostawcom, cena mleka powinna oscylować wokół średniej ceny w Polsce.

Zebranie zakończyło się wystąpieniem Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, który pogratulował Zarządowi absolutorium.

Gdybyście państwo w przeszłości nie podejmowali trudnych decyzji, to wasza spółdzielnia nie byłaby dziś tak silna – mówił Grabowski – Staramy się promować waszą spółdzielnię poza granicami kraju. Decyzje, które podejmujecie są bardzo ważne dla rozwoju naszego regionu.

Na zakończenie walnego prezes Cieślak poinformował, że od 1 lipca w mleczarni w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzony zostanie cennik skupu mleka obowiązujący w Kole.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy – tekst i foto. Paweł Kuroczycki