Aktualności

22 sierpnień 2015

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole istnieje od roku 1930. Dziś jest to firma doświadczona plasująca się wśród najlepszych, najnowocześniejszych oraz największych mleczarń w Polsce.

Tradycyjnie obchody 85-lecia rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie rzesza zaproszonych zagościła w siedzibie kolskiej mleczarni po to aby wspólnie uświetnić ten uroczysty dzień pamiątkowym sadzeniem drzew, zwiedzeniem zakładu produkcyjnego oraz degustacją. Wśród gości przybyli m.in. Marszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,Senator Andżelika Możdżanowska,Senator Ireneusz Niewiarowski,Poseł Piotr Walkowski, Poseł Waldemar Pawlak Europoseł Andrzej Grzyb, Prezes KZSM Waldemar Broś oraz Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego: Marzena Wodzińska, Krzysztof Grabowski, Wojciech Jankowiak.

Dalsza cześć Jubileuszowej Gali miała miejsce w Miejskim Domu Kultury w Kole. Obchody rozpoczęto występami artystycznym. Jako pierwszy na scenie swoje pięć minut otrzymał młody, dobrze zapowiadający się akordeonista – Piotr Ostrowski. W kolejnej części dodatkowych wrażeń dostarczył występ Zespołu Tanecznego z Kościelca oraz Koncert Trzech Tenorów. Następnie odbył się pokaz filmu przedstawiającego historię kolskiej mleczarni - od czasów jej powstania aż po dzień dzisiejszy.

Po projekcji filmu głos zabrał Pan Czesław Cieślak - Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole W swoim wystąpieniu nawiązał do historii Spółdzielni, nakreślił plany na przyszłość oraz wyraził swój szacunek dla członków – dostawców mleka i pracowników.

Następnie przyszedł czas na odznaczenia.

*Prezes Czesław Cieślak został wyróżniony Medalem „Za zasługi dla gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej” przyznanym przez Ministra Gospodarki oraz Medalem im. Witolda Celichowskiego przyznanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

* Honorową odznaką " Zasłużony dla rolnictwa " przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeni zostali: Grabowski Krzysztof, Jankowiak Wojciech, Darul Krzysztof, Zalewski Andrzej, Mądra Maria, Krygier Józef, Stolarczyk Czesław, Urbaniak Zbigniew, Will Stanisław, Biernat Andrzej, Kuczyński Wacław, Sajkowski Zygmunt, Michalak Piotr, Mruk Andrzej.

* Honorową odznaką " Zasłużony dla województwa Wielkopolskiego" przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego odznaczeni zostali:. Guzenda Feliks. Adamski Marian, Wróblewski Krzysztof.

* Honorową odznaką " Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego " przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaczeni zostali: Gołębiowski Eugeniusz, Sipa Wiesław, Balon Edward, Maciejewski Jacek, Gwiażdziński Andrzej, Jaroszewska Halina, Kubiak Maria, Kurkiewicz Zdzisław, Lepka Elżbieta, Majkowski Janusz, Miśko Ryszard, Pietrzak Bożena, Skrzypczak Ewa, Wawrzyniak Bronisław, Żurawik Dorota.

* Honorową odznaką " Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej" przyznaną przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich odznaczeni zostali: Powietrzyńska Eugenia, Strzelińska Wanda, Majtka Krzysztof, Steckiewicz Grażyna, Adamska Wiesława, Rybnik Henryka, Maria, Król Jacek, Kołodziejski Marian, Michalak Krzysztof, Wiśniewski Dariusz, Budny Karol.

Po wręczeniu odznaczeń odbył się koncert „Trzech Tenorów”. Artyści otrzymali owacje na stojąco. Następnie była wspólna pamiątkowa fotografia po czym nastąpił przemarsz gości wraz z Orkiestrą Dętą na Stadion Miejski w Kole.