Aktualności

18-20 listopad 2015

Podczas XXIV Targów Mleko – Expo, które odbyły się w dniach 18-20 listopada 2015r. w Warszawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole otrzymała liczne nagrody:

- nagroda Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zajęcie II miejsca w rankingu na Największą i Najlepszą Spółdzielnię Mleczarska w roku 2014. Warszawa 18.11.2015r.

- puchar Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla laureata rankingu. Największych Spółdzielczych Eksporterów Produktów Mleczarskich w roku 2014; Warszawa 18.11.2015r.

- Nagroda Związku Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich za zajęcie IV miejsce w wynikach eksportu w 2014r; 18.11.2015r.

- puchar Lidera Galanterii Mlecznej w 2014r. XXIII Targi Mleko Expo Warszawa 18-20.11 2015r.

- wyróżnienie dla Sera twarogowego grodkowskiego pełnotłustego „Klinek”, XXIII Targi Mleko Expo Warszawa 18-20.11 2015r.

- statuetkę Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w W-wie za wysoką jakość Serka wiejskiego 6% tł.

- statuetkę Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w W-wie za wysoką jakość Masła ekstra

- statuetkę Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w W-wie za wysoką jakość Maślanki wiejskiej naturalnej

Na stoisku OSM w Kole , Prezes Czesław Cieślak z załogą i gośćmi

V-ce Pezes Tadeusz Malczyk, odbiera wyróżnienie

Henryk Fita dostawca mleka do OSM w Kole, odbiera nagrodę za największe dosawy mleka w woj. dolnośląskim, z gospodarstw do 300ha.