Aktualności

Biało-czerwony Piknik Rodzinny

Lokalne społeczności są jedną z podstawowych grup docelowych naszej działalności ,nie tylko komercyjnej. Okoliczne szkoły, stowarzyszenia,kościoły,związki wyznaniowe korzystają ze wsparcia finansowego i rzeczowego Zakładu. Tym bardziej jest nam miło, gdy te działania zostają docenione przez beneficjentów choćby w formie pamiątkowego dyplomu, jak ten otrzymany od Rady Rodziców , Dyrekcji ,Rady Pedagogicznej i Społeczności Uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników. Dziękujemy i...polecamy się na przyszłość !