Aktualności

O rynku mleka w Kole - z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 12 lutego 2019 roku w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole odbyło się ważne spotkanie, w którym uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Prezes spółdzielni Czesław Cieślak i Wiceprezes Tadeusz Malczyk oraz Starosta Kolski Robert Kropidłowski. Rozmowy dotyczyły kierunków rozwoju, a także problemów i wyzwań, z jakimi boryka się polska branża mleczarska. Zwrócono uwagę, że to właśnie spółdzielczość stanowi dominującą formę w sektorze mleczarskim. Minister zwiedził kolski zakład, był też na produkcji. „Byłem tutaj w 2007 roku, jako ówczesny wiceminister rolnictwa, i dziś widzę jak duże, korzystne zmiany nastąpiły w tej spółdzielni. Dzięki unowocześnieniu produkcji większość produktów jest eksportowana” – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił ponadto uwagę na silną konkurencję na rynku światowym, zwłaszcza ze strony Nowej Zelandii. –  Podstawowym warunkiem jest najwyższa jakość produktów i konkurencyjność cenowa – ocenił minister.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również, że sektor mleczarski jest jedynym, w którym dominująca jest forma spółdzielcza. Przypomniał przy tym, że to rolnicy są członkami spółdzielni, że to jest ich własność, przez co mają realny wpływ na działalność spółdzielni.

- Rozmawialiśmy między innymi o zwiększaniu eksportu oraz o pomocy państwa w zdobywaniu nowych zagranicznych rynków zbytu dla polskich produktów mleczarskich – podsumował wizytę Ministra Rolnictwa Czesław Cieślak, Prezes OSM w Kole.

Źródło: MRiRW