Aktualności

Europejskie Forum Rolnicze 2019 w Rzeszowie: przedstawiciele OSM Koło na najważniejszym wydarzeniu w branży rolno-spożywczej.

Forum to dwa dni (1-2 marca) dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki oraz znakomita okazja, by poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. W 2019 roku wydarzenie to zgromadziło blisko 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i branżowych z całej Europy oraz firm z sektora rolno-spożywczego. Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Koła, na czele z Prezesem Zarządu Czesławem Cieślakiem, a stoisko kolskiej Mleczarni odwiedził m.in. szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Forum to jedna z najważniejszych inicjatyw tego typu w Polsce, w ramach której rozmawiamy na temat tego, co w rolnictwie jest najważniejsze. Spotykamy się w międzynarodowym gronie, tworzonym przez reprezentantów różnych stron sceny politycznej, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli producentów i firm, które działają w branży rolniczej. Nasza Fundacja od blisko 30 lat realizuje działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Wspieramy także przedsiębiorczość na polskiej wsi. To Forum jest niejako ukoronowaniem naszej wieloletniej działalności – powiedział Artur Balazs, prezes kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Premier Mateusz Morawiecki, komisarz Phil Hogan oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się z uczestnikami Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa. Debata nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla polskich obszarów wiejskich to jedna z najważniejszych dyskusji odbywających się podczas tegorocznej, II. edycji Europejskiego Forum Rolniczego.

W ramach II. edycji Forum uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej. Swoje produkty i usługi przedstawili, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej.

W sesjach plenarnych organizowanych w ramach Forum w 2019, udział wzięło 30 prelegentów, w tym m.in. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Phil Hogan – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Źródło informacji: https://www.forum-jasionka.pl/