Aktualności

MEDAL HONOROWY „ZASŁUŻONY DLA EKSPORTU” dla dyr. Karoliny Mikołajczyk.

W dniu 14 marca 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbył się VII Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Marszałków Województw. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, a tematem obrad - szanse i możliwości potencjału eksportu polskiej żywności. W Kongresie wzięło udział ponad 120 osób, w tym około 100 eksporterów z branży rolno-spożywczej. W obradach i dyskusji aktywnie uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole Czesław Cieślak, a towarzyszącą mu Karolinę Mikołajczyk – Dyrektora OSM Koło ds. Handlu i Eksportu, odznaczono Medalem Honorowym „Zasłużony dla Eksportu”.

Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senator Jerzy Chróścikowski, Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Karol Krajewski oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg wręczyli Medale Honorowe „Zasłużony dla Eksportu”. Wśród wyróżnionych medalami znalazła się Karolina Mikołajczyk - Dyrektor ds. Handlu i Eksportu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

W Panelu II poświęconemu potencjałowi eksportowemu polskiej żywności głos zabrał wśród innych uczestników m.in. Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole Czesław Cieślak. Główną tematyką wystąpień w tym panelu były zagadnienia szans i możliwości potencjału eksportu polskiej żywności oraz dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania eksporterów żywności.

Należy podkreślić, że podczas VII Kongresu dokonano oceny szans i możliwości potencjału eksportu polskiej żywności. Zwrócono uwagę na potrzebę kontynuowania aktywnej działalności informacyjno-promocyjnej na rynkach zagranicznych, a zwłaszcza dalekowschodnich, afrykańskich i bałkańskich. Podkreślono także znaczącą rolę informacji i publicystyki ekonomicznej w mediach, a więc w prasie, radiu i telewizji oraz konstruktywną współpracę z mediami. W przyjętym Stanowisku uczestnicy Kongresu zwrócili się do organów rządowych o podjęcie działań na rzecz dalszego rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego i pogłębienie w tym zakresie dyplomacji ekonomicznej za granicą.

Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich