Aktualności

Delegacja z Gruzji z wizytą w naszej Spółdzielni

Przebywająca w ostatnich dniach maja 2019 r. w Kole oficjalna delegacja z miasta Sighnaghi w Gruzji w planie swojego pobytu miała również wizytę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Gruzini wraz z towarzyszącymi im osobami mogli zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu oraz jego już blisko 100-letnią historią, a także mieli okazję skosztować pysznych produktów naszej spółdzielni.

Celem kilkudniowego pobytu gości na Ziemi Kolskiej było podpisanie listu intencyjnego, który w przyszłości może być podstawą do zawiązania umowy o partnerstwie pomiędzy Kołem a Sighnaghi. Można przypuszczać, że w przyszłości gruzińskie miasto dołączy do zagranicznych partnerów kolskiego samorządu.