„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja realizowana przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole przy współpracy z Powiatem Kolskim, mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Przewidywane rezultaty operacji:
  • zapoznanie się uczestników imprezy z folklorem ludowym i z tradycyjnym wyrobem masła
  • uczestnicy imprezy wejdą w posiadanie wiedzy na tematy związane ze zdrowym stylem życia poprzez zdrowe odżywianie ( degustacje produktów, rozprowadzanie materiałów informacyjnych
  • wykorzystanie wiedzy ,którą uzyskają uczestnicy imprezy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przy działaniach Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020.

Zapraszamy
do udziału w V edycji Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. na Stadionie MOSiR w Kole.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-/development-2014-2020_pl