„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „ Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 37 882,26 zł. Operacja mająca na celu Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowa jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
  • Promocja produktów wielkopolskich spółdzielni mleczarskich (poprzez możliwości bezpośredniej degustacji) ze strony uczestników imprezy.
  • Zapoznanie się uczestników imprezy z folklorem ludowym podczas występu Zespołu Śpiewaczo-Muzycznego „Gama” z Witowa.
  • Promowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez zapoznanie się uczestników imprezy z tradycyjnym wyrobem masła w wykonaniu członkiń Stowarzyszeń.
  • Uczestnicy imprezy wejdą w posiadanie wiedzy na tematy związane ze zdrowym stylem życia poprzez zdrowe odżywianie ( degustacje produktów, rozprowadzanie materiałów informacyjnych.
  • Pokaz współpracy między OSM w Kole i Powiatem Kolskim a dwoma Stowarzyszeniami jako przykład partnerskiej współpracy.
  • Na 16 stoiskach i placu imprezy rozprowadzimy co najmniej 3 000 sztuk materiałów informacyjnych nawiązujących do tematów operacji wymienionych w części III pkt.4 ,szacujemy udział 7 000 osób.
  • Rozwój współpracy regionalnej pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi regionu Wielkopolska – uczestnikami operacji.
  • Wykorzystanie wiedzy ,którą uzyskają uczestnicy imprezy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przy działaniach Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.