Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kole

Adres:
62-600 Koło
ul. Towarowa 6
tel.: centrala: +48 63 272 09 00
fax: +48 63 262 87 00

ZARZĄD
Prezes
Czesław Cieślak
Zastępca Prezesa
Tadeusz Malczyk

Sekretariat
Patrycja Gawrysiak
tel.: +48 63 262 86 24
fax: +48 63 262 87 00
Główna Księgowa
Helena Grzelak
tel.: +48 63 262 86 50
Samorząd
Barbara Szczęsna
tel. +48 63 262 86 41
Dyrektor ds. Handlu i Eksportu
Karolina Mikołajczyk
tel.: +48 63 262 86 07
Handel
tel.: +48 63 262 86 53, +48 63 262 86 78, fax: +48 63 272 12 53
Zamówienia
te.: +48 63 262 86 10, +48 63 262 86 79
Kierownik Działu Marketingu
p.o. Katarzyna Płusa
tel.: +48 63 262 86 90
Kierownik Działu Skupu
Włodzimierz Gołębicki
tel.: +48 63 262 86 34
Główny Ekonomista
Piotr Krajewski
tel.: +48 63 262 86 13
Radca Prawny
Dariusz Grzesiak
tel.: +48 63 262 86 35
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości
Iwona Sztubecka
tel.: +48 63 262 86 33
Pełnomocnik Zarządu d.s. Zarządzania Jakością i bezpieczeństwa Żywności
Monika Prus
te.: +48 63 262 86 43
Kierownik Ochrony Środowiska
p.o. Izabela Maciejewska
te.: +48 63 262 86 49
Kierownik Zakładu Miejskiego
Andrzej Gwiaździński
tel.: +48 63 262 86 67
Kierownik Proszkowni Mleka
Jacek Maciejewski
tel.: +48 63 262 86 39
Kierownik Działu Zaopatrzenia
Grzegorz Biliński
tel.: +48 63 262 86 45
Kierownik Działu Transportu
Krzysztof Świerczyński
tel.: +48 63 262 86 06
Kierownik Działu Kadr
p.o. Małgorzata Zarychta
tel.: +48 63 262 86 20
Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Turlej
tel.: +48 63 262 86 30
Automatyk
Sławomir Kruszyna
tel.: +48 63 262 86 22
Informatyk
Andrzej Mirowski
tel.: +48 63 262 86 77
Główny Technolog
Łukasz Sztubecki
tel.: +48 63 262 86 67