W tym roku szkolnym nasza Firma nie przystąpiła do "Programu dla Szkół"