Polityka środowiskowa

Polityka Środowiskowa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole powstała w 1930 roku. Jesteśmy dużym producentem i dostawcą wyrobów mleczarskich na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

Mamy pełną świadomość wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, dlatego staramy się optymalizować nasze procesy i efektywnie wykorzystywać energię, realizując politykę zrównoważonego rozwoju.

Dla zwiększenia skuteczności działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego podjęliśmy decyzje o wdrożeniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z aktualnym wydaniem normy ISO 14001.

Dzięki temu możemy skuteczniej planować, realizować i monitorować działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne, minimalizując zagrożenia wynikające z naszej działalności.

Ustaliliśmy i realizujemy następujące cele środowiskowe:

  • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • ograniczanie odpadów,
  • utrzymywanie jakości ścieków w dopuszczalnych granicach i ograniczanie ich ilości,
  • zmniejszenia zużycia wody,
  • ograniczanie zużycia paliw nieodnawialnych,
  • zapobieganie wypadkom i incydentom zagrażającym środowisku,
  • podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia oraz motywowanie do działań na rzecz środowiska naturalnego.

Zobowiązujemy się do:

  • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności z przepisami, decyzjami i umowami dotyczącymi środowiska naturalnego,
  • zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji założonych celów.

Za realizację Polityki Środowiskowej odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

Koło, dn. 05.06.2022 r.

Prezes Zarządu
Czesław Cieślak