Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP

Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP

Czesław Cieślak, Prezes Zarządu OSM Koło, uhonorowany tytułem Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP na Gali Agrobiznesu w Warszawie.

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie najlepszych rolników oraz przedsiębiorców działających w branży rolniczej, którzy za swą działalność otrzymali prestiżowe nagrody i wyróżnienia z rąk Ministra Rolnictwa i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wśród laureatów był Prezes OSM Koło Pan Czesław Cieślak, który podczas Gali Agrobiznesu 2019 odebrał tę wyjątkową nagrodę AGROPRZEDSIĘBIORCA WSZECH CZASÓW RP w postaci złotego husarskiego hełmu, przechodząc pod szpalerem z rycerskich szabel.

Ten szczególnie prestiżowy tytuł jest przyznawany przedstawicielom: samorządów lokalnych, organizacji biznesowych i branżowych, banków, giełd, placówek naukowo-badawczych, doradztwa rolniczego itp., którzy mają kilkudziesięcioletnie dokonania w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu. O przyznaniu im tego wyjątkowego tytułu wnioskuje Kapituła Konkursowa. Nagrodą jest szyszak (hełm husarski).

Galę Agrobiznesu poprzedziły spotkania wybitnych praktyków z obszaru rolnictwa i agrobiznesu oraz kreatorów polityki rolnej ze studentami i kadrą naukową sześciu wydziałów uczelni, czyli IX Konfrontacje “Drogi do AgroSukcesu”.

Podczas Gali w Auli Kryształowej SGGW, którą otworzył Rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski, na oczach kilkusetosobowej widowni dokonała się nobilitacja laureatów ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019, którego organizatorem jest redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, zaś Patronem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Po raz 29. najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa przechodzili – pod szpalerem „szablowym”, uformowanym przez laureatów konkursu poprzednich edycji – po odbiór należnych Im nagród w postaci szyszaków (kategorie: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP oraz Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP) i szabel oficerskich (kategorie: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019). Nagrody wręczali: min. Jan Krzysztof Ardanowski i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Laureaci konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019 to ludzie wyjątkowo ambitni, przedsiębiorczy, innowacyjni, znakomicie wykorzystujący pomocowe programy unijne oraz – co szczególnie istotne – nadzwyczaj konsekwentni w realizacji postawionych sobie celów. Wielu z nich udało się nie tylko zbudować i unowocześnić swoje warsztaty pracy, ale także zaktywizować i „oświecić” swoje najbliższe otoczenie, a także w wielu przypadkach dosłownie zmienić swoją, i innych, mentalność.

– Polska wieś rozwija się dzięki ludziom przedsiębiorczym. Jesteście liderami, jesteście elitą polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas Gali Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019 – Szyszaki i szable symbolizują miłość do ojczyzny, wiedzę o jej złożonych losach, o tym co było piękne i wzniosłe. Medale, na których widnieją dłonie trzymające bryłkę ziemi, z której wyrasta roślina, to piękne, symboliczne połączenie pracy rolnika i przyrody – zauważył szef resortu rolnictwa – Dla mnie najważniejsze jest to, że jest to konkurs, który w sposób obiektywny nagradza tych, którzy są przedsiębiorczy – mówił minister.

Źródła: MRiRW, SGGW, KOWS i KZSM Zw.Rew.