OSM Koło w elitarnym gronie tegorocznych biznesowych Orłów WPROST!

OSM Koło w elitarnym gronie tegorocznych biznesowych Orłów WPROST!

W Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Orłów WPROST tygodnika „Wprost”, podczas której nagrodzono najlepsze firmy regionu Wielkopolski. Jeden z tegorocznych 33. Orłów Biznesu przypadł Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, a odbierającym nagrodę był Zastępca Prezesa OSM Koło Tadeusz Malczyk. Patronat honorowy nad nagrodą objęły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Orły WPROST to jedno z najważniejszych wydarzeń realizowanych przez redakcję tygodnika „Wprost”, przygotowane wspólnie z wywiadownią gospodarczą Bisnode. Na podstawie danych wybierane są firmy z najlepszymi wynikami finansowymi w danym regionie. Tym razem padło na Wielkopolskę, a wśród najlepszych znalazła się OSM Koło, która w tym roku świętuje 90-lecie swojego powstania i działalności.

Orły WPROST to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.

Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.
Źródło: tygodnik “Wprost”