INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

w ramach projektu pt.

Promocja twarogu grodkowskiego pełnotłustego klinek…

Koło, 07.01.2021

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

w ramach projektu pt.

Promocja twarogu grodkowskiego pełnotłustego klinek oraz upowszechnienie wiedzy o tym produkcie i systemie jakości, w ramach którego ten produkt został wytworzony (Jakość Tradycja)

realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamawiający: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, ul. Towarowa 6, 62-600 Koło

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ww. zadanie wybrano ofertę firmy;

Fundacja Makroregion, ul. Bukowa 34b, 05-540 Ustanów