Jest nowa Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

Jest nowa Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

 

Ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza naszej spółdzielni. Odbyło się pierwsze spotkanie, które dotyczyło głównie wyboru prezydium oraz komisji i jej przewodniczących. Przewodniczącym Rady ponownie został Edmund Junkiert, jego zastępcą – Krzysztof Michalak, a Sekretarzem – Stanisław Kosmala. Przewodniczącym Komisji Hodowli i Skupu oraz Produkcji wybrano Jacka Króla, Marcin Piguła został przewodniczącym Komisji d/s Samorządu, a Janusz Rybicki -przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Cały skład radnych Rady Nadzorczej OSM w Kole nowej kadencji to: Edmund Junkiert, Krzysztof Michalak, Stanisław Kosmala, Marian Adamski, Józef Adamczyk, Wojciech Andrzejewski, Tadeusz Chrobak, Mateusz Czubak, Wiesław Jarmoliński, Włodzimierz Kapturski, Tomasz Kapała, Jacek Król, Ryszard Lisowski, Henryk Olejniczak, Marcin Piguła, Janusz Rybicki, Radosław Rymarz, Zdzisław Snela, Mariusz Szewczyk, Dariusz Witczak, Stanisław Zając, Andrzej Zalewski.