Prestiżowa nagroda MADE IN POLAND dla OSM w Kole przyznana w Berlinie

Prestiżowa nagroda  MADE IN POLAND dla OSM w Kole przyznana w Berlinie

 

Prestiżowa nagroda MADE IN POLAND została wręczona 16.10.2023 r. w Berlinie dla OSM w Kole na ręce Pana Prezesa Zarządu Czesława Cieślaka.
Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.
Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku była rekordowa. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Kraj ten jest największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski.