PRZETARG

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole sprzeda nieruchomość zabudowaną w…

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole ul. Towarowa 6 sprzeda nieruchomość zabudowaną w Koninie przy ul. Zakładowej 13 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00040984/7.
Działka zabudowana:
– budynek stacji diagnostyki samochodowej o pow. użytkowej 447,70 m2,
– budynek handlowo – magazynowy z wiatą o pow. użytkowej 538,82 m2,
– budynek magazynowy o pow. Użytkowej 15,07 m2,
– stacja paliw, która posiada koncesję na sprzedaż paliwa.
Działki z prawem wieczystego użytkowania nr 90,91,92,93,94,95/2,95/3,96/1,97/1,98/1,99/1,100/1,181/1,183/3,184/3,184/8,184/9,185/3,185/5,185/6182/3 o powierzchni 1,0357 ha.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel. 605 441 160 lub email samorzad@osmkolo.pl.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole ul. Towarowa 6 sprzeda nieruchomość zabudowaną w Sosnowcu była Spółdzielnia Mleczarska JOGSER przy ul. Wojska Polskiego 138 dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00032033/2.
Działka zabudowana:
– budynek produkcyjny o pow. 6 480 m2,
– budynek kotłowni o pow. 428 m2,
– budynek magazynowo warsztatwy o pow. 937 m2,
– budynek biurowy o pow. 270 m2,
– budynek magazynowy z chłodnią oraz regałami wysokiego składowania o pow. 567,80 m2,
– budynek magazynowy o pow. 504 m2,
– cztery wiaty magazynowe o pow. 1 1180 m2.
Łączna powierzchnia budynków 10 653,9 1 m2.
Działki z prawem wieczystego użytkowania nr 126 o powierzchni 2,2442 ha.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel. 605 441 160 lub email samorzad@osmkolo.pl.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole ul. Towarowa 6 sprzeda nieruchomość zabudowaną w Grodźcu – po byłym punkcie skupu mleka – około 25 km od Konina, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00073774/2.
Działka zabudowana:
– budynek zlewni o pow. 83,97 m2,
– budynek gospodarczy o pow. 47,96 m2.
Działka nr 158/6 o powierzchni 1270 m2.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel. 605 441 160 lub email samorzad@osmkolo.pl.