ROZBIÓRKA

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynków po byłym zakładzie produkcyjnym w miejscowości Ciepłowody.


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole ul. Towarowa 6, 62-600 Koło zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynków po byłym zakładzie produkcyjnym w miejscowości Ciepłowody składającej się z:
– stacja odbioru mleka,
– garaże magazynowe,
– budynek produkcyjny,
– budynek administracyjny,
– budynek mieszkalny.
Rozbiórka budynków łącznie z fundamentami, urządzeiami oraz uprzątnięciem terenu.
Oferty zaadresowane do Prezesa Malczyka Tadeusza prosimy składać do 31.05.2024 r. na adres Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.